Vill du hjälpa dina kunder att spara pengar – och tjäna på det själv?

När du säljer SmartPrint får du inte bara förtjänsten på försäljning av maskinvara, toner och bläck. Du får också en tätare relation med dina kunder – och även deras tillit och tacksamhet när du har hjälpt dem att spara in på skrivarutgifterna.

Ge oss upplysningar om din kunds behov och kontraktets varaktighet, så kan vi ge dig ett överslag på den månatliga betalningen.